۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ سه شنبه ۲۵ آبان   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر   
محمود محسن بیگی مقام دوم مسابقات تنیس روی میز و عبدالجبار ابراهیمی و محمد رضا معین الدینی به طور مشترک به مقام سوم مسابقات دارت ویژه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمان دست یافتند.