۱۳۹۹ يکشنبه ۵ بهمن
ادای احترام مدافعان سلامت مرکز آموزشی درمانی افضلی پور به شهدای مقاومت

در ششمین روز از هفته مقاومت، مدافعان سلامت مرکز آموزشی درمانی افضلی پور با تقدیم شاخه گل به مقام شامخ شهید سردار حاج قاسم سلیمانی ، در روز پنجشنبه 18 دیماه به شهدای مقاومت ادای احترام کردند.