۱۳۹۹ چهارشنبه ۸ بهمن
طی مراسم در روز یکشنبه 23 شهریورماه در محل دفتر ریاست مرکز آموزشی درمانی افضلی پور از خدمات الهام حیدری در واحد روابط عمومی این مرکز تقدیر شد.

مهرالحسنی، رئیس مرکز آموزشی درمانی افضلی پور ضمن تقدیر و تشکر از خدمات شایسته الهام حیدری در بخش روابط عمومی برای ایشان آرزوی موفقیت روزافزون نمود.

 

گفتنی است در این مراسم لوح تقدیری با امضای مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی، توسط رئیس مرکز آموزشی درمانی افضلی پور به حیدری اهدا شد.