۱۳۹۹ چهارشنبه ۸ بهمن
اعضای انجمن دندانپزشکان کرمان با حضور در مرکز آموزشی درمانی افضلی پور در روز چهارشنبه 19 شهریور ماه از مدافعان سلامت این مرکز تقدیر و تشکر کردند.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی و درمانی افضلی پور، اعضای انجمن دندانپزشکان کرمان با حضور در مرکز آموزشی درمانی افضلی پور ضمن تقدیر و تشکر از زحمات پزشکان و پرستاران با اهداء لوح تقدیر و هدیه از زحمات و تلاش های بی وقفه مدافعان سلامت این مرکز تشکر و قدردانی کردند.