۱۳۹۹ جمعه ۱۳ تير
تبریک روز جهانی pku
تبریک روز جهانی pku

به گزارش روابط عمومی مرکز در تاریخ 99/4/9 به مناسبت روز جهانی pku، از طرف خیریه آوای مهر هفتواد، معاونت درمان و جمعی از خانواده بیماران مراسم تقدیر و تشکری با حضور در درمانگاه pku و با اهداء دسته گل و تقدیرنامه از زحمات کادر درمان تقدیر بعمل آمد. 

و همچنین با انتخاب معاونت درمان، خانم سمانه صابرماهانی مسئول واحد مددکاری بیمارستان به عنوان مددکار نمونه منتخب و با اهداء لوح تقدیر از زحمات و خدمات ایشان قدردانی بعمل آمد.