۱۳۹۹ شنبه ۱۴ تير
.
حضور اعضای انجمن دوقولوها و چندقلوهای قلب های همسان در بیمارستان افضلی پور جهت قدردانی از مدافعان سلامت

اعضای انجمن دوقلوها و چندقلوهای قلب های همسان استان در مرکز آموزشی درمانی افضلی پور با اجرای سرود زیبا در وجه مدافعان سلامت و اهدای تندیس انجمن به معاون خدمات پرستاری مرکز از زحمات و فداکاری های بی وقفه پرسنل تقدیر و تشکر بعمل آوردند.