۱۳۹۹ شنبه ۱۴ تير
.

مدافعان سلامت مرکز آموزشی درمانی افضلی پور ، با تلاش فراوان در راستای بهبود بیماران کووید-19 وضمن تبریک سال 1399 خدمت هموطنان گرامی ، از آنها تقاضا دارن دستورالعمل های بهداشتی را در زمینه پیشگیری از کرونا ویروس رعایت نمایند تا به زودی شاهد ریشه کن شدن این بیماری از کشور عزیزمان باشیم.

IMG_4310
IMG_4311
IMG_4312
IMG_4315
IMG_4321
IMG_4341
IMG_4342
IMG_4345
IMG_4350
IMG_4356
IMG_4361
IMG_4365
IMG_4367
IMG_4370
IMG_4373
IMG_4374
IMG_4379
IMG_4382
IMG_4384
IMG_4389
IMG_4393
IMG_4395
IMG_4398
IMG_4401
IMG_4406
IMG_4407
IMG_4412
IMG_4416
IMG_4424
IMG_4428
IMG_4436
IMG_4438
IMG_4441
IMG_4446
IMG_4451
IMG_4454
IMG_4460
IMG_4463
IMG_4467
IMG_4470
IMG_4474
IMG_4477
IMG_4479
IMG_4483
IMG_4496
IMG_4500
IMG_4506