۱۳۹۹ شنبه ۱۴ تير
.

همکار گرامی جناب آقای رئیسی مسئول محترم کارگزینی مرکز آموزشی درمانی افضلی پور

ضایعه درگذشت برادر عزیزتان را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت گفته، برای آن عزیز از دست‌رفته علو درجات و برای عموم بازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم.