۱۳۹۹ شنبه ۱۴ تير
دوره آموزشی آنلاین کنترل دیابت با همکاری انجمن دیابت گابریک و در سه جلسه آموزشی در روزهای 15و18و19 دی ماه در مرکز آموزشی درمانی افضلی پوربرگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی افضلی پور، این دوره آموزشی برای کودکان دیابتی نوع 1 و خانواده های آنها با هدف کنترل بهتر قندخون و پیشگیری از عوارض دیابت اجرا شد .

 مباحث مربوط به آشنایی با اصول کنترل دیابت ، محدوده کنترل قندخون، آموزش تست قندخون و تزریق انسولین، آشنایی با اصول تغذیه، آشنایی با مواد غذایی حاوی قند و نشاسته (کربوهیدرات)، شمارش واحد کربوهیدراتها، آشنایی با انواع انسولین ها، مدیریت قندخون بالا و پایین، مراقبتهای سالیانه افراد دیابتی به منظور پیشگیری از عوارض از مهمترین مباحث ارائه شده در این دوره بود . به امید اینکه هیچ کودک دیابتی به دلیل نداشتن آگاهی دچارعوارض نشود .