۱۳۹۹ جمعه ۱۳ تير
کلاس آموزشی اخلاق حرفه ای ، نوزدهم دی ماه ، درسالن داخلی مرکز آموزشی درمانی افضلی پور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی افضلی پور، کلاس آموزشی اخلاق حرفه ای با حضور پرسنل بیمارستان و با سخنرانی دکتر کاوه نوحی مدیرتوسعه و سرمایه انسانی دانشگاه ،با هدف افزایش سطح آگاهی و بهبود سطوح خدماتی و رفتاری درمرکز آموزشی درمانی افضلی پور برگزار گردید.