۱۳۹۸ سه شنبه ۱ بهمن
کمیته فرهنگی و صیانت از حقوق شهروندی و عفاف و حجاب در روز شنبه 2آذر ماه در محل دفتر ریاست مرکز آموزشی درمانی افضلی پوربرگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی افضلی پور به مناسبت هفته بسیج ، کمیته فرهنگی و صیانت از حقوق شهروندی و عفاف و حجاب با حضور فرمانده بسیج ادارات شهرستان و مسئولین بیمارستان در راستای بررسی مسائل فرهنگی و برنامه ریزی در رابطه با نشست تبیین بیانیه گام دوم انقلاب برگزار گردید.