۱۳۹۸ سه شنبه ۱ بهمن
کارگاه آموزشی احیا کودکان در تاریخ27 و 28 آبان درسالن اطفال مرکز آموزشی درمانی افضلی پور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی افضلی پور کارگاه آموزشی دو روزه احیا کودکان با حضور اساتید محترم هیئت علمی گروه اطفال ویژه پرستاران و اینترن های گروه اطفال مرکز آموزشی درمانی افضلی پور برگزار گردید.