۱۳۹۸ دوشنبه ۳۰ دي
به مناسبت هفته پدافند غیر عامل مانور آلودگی زدایی شیمیایی با همکاری EOC و واحد پدافند غیرعامل دانشگاه علوم پزشکی در روز دوشنه 13 آبان ماه در مرکز آموزشی درمانی افضلی پور برگزار شد.

در این تمرین عملکرد واحد های عملیات و آلودگی زدایی شیمیایی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.از جمله نکات قابل توجه این مانور هماهنگی و انسجام تیم های عملیاتی و آگاهی پرسنل از فرآیند آلودگی زدایی بود.