۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ بهمن
به مناسبت زادروز شیخ الرئیس ابوعلی سینا و روز پزشک از پزشکان مرکز تجلیل شد.

به گزارش روابط عمومی مرکزآموزشی درمانی افضلی پور  دکتر حیاتبخش رئیس مرکز ، دکتر سلاجقه معاون درمان و آقای مومنی رئیس اموراداری مرکز در گروه های داخلی،زنان،پوست،جراحی ،پاتولوژی ، رادیولوژی ،کودکان و اورژانس حضور یافتند و ضمن تبریک روز پزشک از زحمات شبانه روزی پزشکان این مرکز تقدیر و تشکر کردند.