۱۳۹۸ يکشنبه ۲۹ دي
برگزاری دوره آموزشی ایمنی شغلی و بهداشت حرفه ای در سالن اجتماعات پرستاری

دوره آموزشی ایمنی شغلی و بهداشت حرفه ای در روز سه شنبه مورخ 98/3/21 در سالن اجتماعات پرستاری برگزار شد.