۱۳۹۸ شنبه ۱۰ اسفند
نشست مسئولین مرکز با خیرین بنیاد نیکوکاری کمک

در روز دوشنبه مورخ 23 اردیبهشت نشستی با حضور ریاست و جمعی از مسئولین بیمارستان  و خیرین بنیاد نیکوکاری کمک برگزارشد. این نشست در راستای اخذ تصمیمات و اقدامات لازم جهت  احداث و راه اندازی ساختمان جدید بخش انکولوژی کودکان  تشکیل شد.مسئول بخش انکولوژی کودکان با بیان اینکه 70 درصد از کودکان مبتلا به سرطان احتمال بهبودی کامل را دارند بر اهمیت وجود تجهیزات و امکانات لازم برای درمان این کودکان تاکید کرد.همچنین مقرر شد با همکاری متقابل بیمارستان و موسسه خیریه کمک روند راه اندازی و بهره برداری این پروژه تسریع گردد.