۱۳۹۸ شنبه ۱۰ اسفند
عضویت در موسسه خیریه یزدان یار سلامت

موسسه خیریه یزدان یار سلامت با هدف حمایت از بیماران نیازمند راه اندازی شده است.جهت عضویت در این موسسه با مراجعه به واحد آموزش کارکنان فرم مربوطه را دریافت نمایید.