۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر
برگزاری نمایشگاه کتاب در سالن اصلی بیمارستان

در راستای اهمیت توجه به مسائل فرهنگی در مراکز آموزشی درمانی و در جهت ترویج و نهادینه ساختن فرهنگ مطالعه و کتابخوانی و دسترس پذیر کردن منابع مطالعاتی از جمله کتاب از طریق بهره گیری از فضاهای عمومی ، نمایشگاه کتابی با مساعدت واحد فرهنگی مرکز در تاریخ 97/5/22 در سالن اصلی بیمارستان برگزار گردید.این نمایشگاه که تا 22 شهریور ماه دایر است ،شامل تخفیف 40 درصد برای عموم و کارکنان می باشد.