۱۳۹۹ يکشنبه ۱۹ مرداد
پرسشنامه استرس شغلی OSIPOW
نام بخش : *
 
سمت شغلی : *
 
تحصیلات : *
 
سابقه کار در این شغل : *
 
تاریخ : *
 
جنسیت : *

سن : *
 
از من انتظار می رود در محیط کار در زمان کم وظایف متعددی را انجام دهم : *
احساس می کنم مسئولیت های شغلی من رو به افزایش است. : *
در محیط کار از من انتظار انجام کارهایی را دارند که هرگز برای آنها آموزش ندیده ام. : *
من مجبورم وظایف مربوط به محیط کار را در منزل انجام دهم. : *
برای انجام کار خود همه امکانات در دسترسم می باشد. : *
زمان انجام کارهای من محدود می باشد. : *
احساس می کنم صلاحیت آنچه را انجام می دهم دارم. : *
دلم می خواهد کمک بیشتری داشته باشم تا بتوانم پاسخگوی انتظاراتی که در محیط کار از من می رود باشد. : *
شغلم ایجاب میکند کارهای مختلفی را که از اهمیت یکسان برخوردارند همزمان انجام دهم. : *
از من انتظار می رود که بیشتر از حد معقول کار انجام دهم. : *
احساس می کنم کار من با علایق و مهارت های من منطبق می باشد. : *
احساس می کنم که در حرفه خود همانگونه که انتظار داشتم در حال پیشرفت هستم. : *
از کار خسته شده ام. : *
احساس می کنم که در کار خود دارای مسئولیت کافی می باشم : *
استعداد من در محیط کار مورد استفاده قرار می گیرد : *
شغل من آینده خوبی دارد : *
شغل من از نظر موفقیت و مطرح بودن در جامعه مرا ارضا می کند. : *
احساس می کنم توانایی های من بیش از حدی است که شغل من به آن نیاز دارد. : *
در محیط کار مهارت های جدیدی را می آموزم. : *
باید وظایفی را انجام دهم که پایین تر از توانایی من است. : *
در مورد عملکرد خود از سوپروایزر و مسئول بازخوردهای مناسب دریافت می کنم. : *
آنچه برای پیشرفت کار خود باید انجام دهم برای من روشن است : *
در محیط کار خود در مورد آنچه باید انجام دهم تردید دارم : *
وقتی با کارهای مختلف مواجه می شوم می دانم اولویت با کدام است : *
وقتی پروژه جدیدی به من محول می شود میدانم آن را از کی شروع کنم : *
سوپروایزر از من می خواهد کاری را انجام دهم که مغایر گفته اوست. : *
دقیقاً می دانم در محیط کارم چه رفتارهایی را از من انتظار چگونه بگذرانم : *
اولویت های شغلی من برایم روشن است : *
کاملاً درک می کنم که مسئولم انتظار دارد وقتم را چگونه بگذرانم : *
اصولی را که بر اساس آن ارزشیابی می شوم می شناسم : *
بین آنچه مسئولم از من انتظار دارد انجام دهم و آنچه خود فکر می کنم صحیح است احساس تضاد می کنم : *
احساس می کنم بین ناهماهنگی های محل کار گرفتار شده ام : *
دستور دهندگان من بیش از یک نفر می باشند : *
می دانم در سازمان در چه جایی مناسب هستم : *
در مورد کارهایی که انجام می دهم احساس خوبی دارم : *
سوپروایزرهای من ایده های متضادی در مورد کارهایی که باید انجام دهم دارند : *
شغل من ایجاب می کند که با افرادی از گروه های مختلف حوزه های کاری کار کنم : *
در محیط کار من مشخص است چه کسی کارها را پیش می برد : *
من مسئولیت های محیط کار خود را تقسیم کرده ام : *
من اغلب با افراد سایر گروه ها یا واحدهای کاری مخالفم : *
احساس میکنم در طی روز با افراد زیادی بیش از آنچه که ترجیح می دهم در تماسم : *
من وقت کاری خود را صرف مشکلاتی می کنم که دیگران برای من به وجود آورده اند : *
من مسئول رفاه رده های پایین تر از خود می باشم : *
همکاران من به من به عنوان یک رهبر می نگرند : *
من در محیط کار مسئول فعالیت های دیگران هم می باشم : *
من نگران صحت انجام کار افرادی هستم که با من کار می کنند : *
شغل من ایجاب می کند که تصمیم های مهمی را بگیرم : *
اگر در محیط کار اشتباهی از من سر بزند نتایج آن می تواند برای دیگران مضر باشد : *
من در مورد انجام مسئولیت های شغلی ام نگرانم : *
افرادی را که با آن ها کار می کنم دوست دارم : *
در محیط کار خود در معرض سر و صدای زیادی قرار دارم : *
در محیط کار خود در معرض رطوبت زیادی قرار دارم : *
در محیط کار خود در معرض گرد و خاک زیادی قرار دارم : *
در محیط کار خود در معرض حرارت زیاد یا حرارت کم قرار دارم : *
در محیط کار خود در معرض نور نامناسب قرار دارم : *
شغل من از نظر فیزیکی خطرناک است : *
برنامه کار من نامنظم است : *
در محیط کار خود در معرض بوهای ناخوشایند قرار دارم : *
در محیط کار خود در معرض مواد سمی قرار دارم : *
در کار خود منزوی هستم : *
تصویر امنیتی
متن تصویر امنیتی: *