مرکز آموزشی درمانی افضلی پور
 
 

همکاران محترم

 
  بدینوسیله ،صمیمانه ترین تقدیر و تشکر خود را از عملکرد مجموعه منسجم ،پاسخگو و متعهد افضلی پور اعلام داشته و ضمن سپاس برای تلاش های بی دریغ شما همکاران گرامی در دستیابی به اهداف مرکز، از نامبردگان ذیل تقدیر و تشکر بعمل می آید.

 

دکتر علی اصغر وحیدی

رئیس مرکز 

 

 

بررسی و تصویب در کمیته تحول اداری 

 
   
 

 


  اخبار
آرشيو اخبـار