دوشنبه ١٣٩٧/٥/٢٩    EN


روند ترخیص بیمار

 

پس از تحویل پرونده بیمار از بخش به واحد درآمد بر اساس نوبت تحویل پرونده بیمار محاسبه و نام بیمار اعلام می گردد و بیمار پس از وتریز مبلغ قبض ترخیص در بانک، نسبت به تایید آن در واحد درآمد اقدام و با ارائه برگه های خروج به نگهبانی امکان خروج از بیمارستان را خواهد داشت.
  اخبار
آرشيو اخبـار