دوشنبه ١٣٩٧/١١/١    EN
کلینیک اطفال 
 
رئیس درمانگاه:  خانم دکتر غضنفری پور(فوق تخصص)
سرپرستار: خانم مژده شفیعی

تعداد پزشکان فوق تخصص:  4 نفر

تعداد پزشکان متخصص:  1 نفر
پزشکان کلینیک اطفال: دکتر امینی رنجبر(متخصص اطفال و فوق تخصص گوارش)، دکتر نادری(متخصص اطفال و فوق تخصص آنکولوژی)، دکتر بازرگان(متخصص اطفال و فوق تخصص ایمنولوژی)،دکتر غضنفری (متخصص اطفال و فوق تخصص نفرولوژی کودکان )، دکتر پرورش(متخصص اطفال و فوق تخصص نفرولوژی) دکتر بهمن بیجاری (متخصص اطفال و فوق تخصص نوزادان)،دکتر حسینی نسب(متخصص اطفال و فوق تخصص عفونی کودکان)، دکتر محمد مهدی باقری(فوق تخصص قلب) و دکتر بابک باوفا(متخصص کودکان و PKU)دکتر فرهمندی نیا( متخصص اطفال و فوق تخصص آنکولوژی) دکتر عباسلو( گوارش کودکان)


  اخبار
آرشيو اخبـار