آدرس :بزرگراه امام خمینی ( ره )، جنب دانشگاه شهید باهنر، مرکز آموزشی درمانی افضلی پور  
 تلفن :5 الی 33257651  
فکس :  33257770 
 وب سایت :ah.kmu.ac.ir  
کد پستی :  7616913911  
 لینک ما در نقشه گوگل ارث